Service

Naast normale zaken als verzekeringen, ozb, energiegebruik, kosten voor radio, televisie en internet, gemeentelijke heffingen en warmtegebruik via warmtemeters, draagt u middels een voorschot, overeenkomstig het aantal vierkante meters van uw appartement, bij aan de algemene voorzieningen. Globaal wordt hiervan driekwart besteed aan huisvesting en service en een kwart aan dienstverlening. Gesteld kan worden dat deze bijdrage beneden het algemeen gemiddelde ligt en zeer redelijk is in relatie tot het geboden woongenot.

Deze bijdrage wordt maandelijks voldaan en is onder meer bedoeld voor het Fonds Groot Onderhoud; de 24-uurs aanwezigheid van het personen –alarmsysteem; een eigen technische dienst; voorschot kosten verwarming; het dagelijkse onderhoud van gebouwen, tuinen en installaties en het driemaal per week ophalen van huisvuil, papier en glas.

Tegen een geringe vergoeding kan men gebruik maken van de maaltijdservice. Naar keuze kan de maaltijd aan huis bezorgd worden of gebruikt worden in het op de begane grond gelegen restaurant. Eveneens tegen een geringe bijdrage kan men gebruik maken van de in huis aanwezige kapper en pedicure.