Over ons

Alle eigenaars zijn automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars van Appartementen in het Serviceappartementencomplex Vesac Groot Berg en Dal. De eigenaars zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bepalen en het in standhouden van gebouw, grond en de service.

Hieronder vindt u informatie over: Vereniging van eigenaars, Bestuur, Huisregels en kosten.

Vereniging van eigenaars

De vereniging van eigenaars behartigt de gemeenschappelijke belangen. De akte van splitsing is de juridische basis van de vereniging. Deze akte beschrijft onder andere de rechten en plichten van de eigenaars.

De akte van splitsing en het bijbehorende huishoudelijk reglement kunt u hier vinden.

Bestuur

Het hoogste besluitvormend orgaan van de vereniging is de ledenvergadering bestaande uit alle eigenaars. De vergadering komt tweemaal per jaar bijeen om de begroting van het komende jaar vast te stellen en de jaarrekening van het voorafgaande jaar goed te keuren.

Tevens benoemt de ledenvergadering de Bestuurder (die de besluiten van de vergadering uitvoert), de Raad van Commissarissen (die toezicht houdt op de bestuurder) en de Ledenraad (vertegenwoordiging van de leden).

Huisregels

Groot Berg en Dal kent huisregels, die erop gericht zijn om als gemeenschap een veilige en harmonieuze woonomgeving te bereiken en in stand te houden. Zo is het complex een ‘rookvrije zone’. Dat betekent dat in gemeenschappelijke ruimtes en buiten niet gerookt mag worden.

Voordat een appartement in gebruik kan worden genomen, wordt de nieuwe bewoner uitgenodigd voor een gesprek met de bestuurder. De bewoner ondertekent het document ‘toestemming tot ingebruikname’.

Kosten

In de maandelijks verschuldigde servicebijdrage zijn inbegrepen:

 • Personeelskosten bestuurder, secretaresse, huismeester
 • Centrale verwarming en elektra van de gemeenschappelijke ruimten
 • Onderhoud, herstel en vernieuwing van de gemeenschappelijke ruimten en installaties
 • Totale gezamenlijke waterverbruik
 • Zakelijke belastingen, voor zover niet opgelegd aan de afzonderlijke eigenaars
 • Verzekeringspremies zoals brand (inclusief stormschade), wettelijke aansprakelijkheid en bedrijfsschade (de eigenaars verzekeren hun inboedel zelf)
 • Onderhoud liften
 • Onderhoud tuin
 • Glasbewassing
 • Reserveringen voor het fonds groot onderhoud
 • Overige kosten, gemaakt in het belang van gezamenlijke eigenaars

Elke eigenaar is van deze gemeenschappelijke kosten het percentage verschuldigd zoals bepaald in de akte van splitsing. In vergelijking met een eigen woning dekken de servicekosten veel vaste woonlasten.

Daarnaast resteren nog enkele lasten die voor eigen rekening zijn. Denk daarbij aan: inboedelverzekering, onroerende zaakbelasting, gemeentelijke heffingen, abonnementen voor telefoon, internet en televisie, elektriciteitsgebruik in het eigen appartement. Met behulp van warmtemeters wordt het warmtegebruik in het eigen appartement verrekend.